Friday, 9 December 2016

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಳೆಯ ಚಿಮುಕಿಸಿದಾಗಲೆ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡುವುದು
ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಮಾನು ಹೊಳೆಯಲು
ಮಂಗನ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಭೂಮಿಗು ಸ್ವರ್ಗಕು ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ
ರಕ್ಕಸರೇರಲು ಕರಗುವುದು
ದೇವರ ಆಟದ ಜಾರುಬಂಡಿಯು
ಚಿಣ್ಣರ ಕಂಡರೆ ಕುಣಿಯುವುದು

ಬಣ್ಣದ ಏಳು ಕುದುರೆಯ ರಥವ
ಏರುತ ಬರುವ  ಚೆನ್ನಿಗನು
ಬಾನಂಗಳದಿ ರಂಗನು ಚೆಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ರವ ಬಿಡಿಸುವ ಕುಶಲಿಗನು.

No comments:

Post a Comment