Friday, 6 February 2015

ಅವಳು ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ
ಜೋರಾಗಿ ಇರಬೇಕು,
ಅವಳ ಭಂಗಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಾನೋ ಪಿಳಿಪಳಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ.
ಕಿವಿ ಮಂದವಾಗಿದೆ,
ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾದರೂ
ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಅವಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,
ಹಾರುವ ಮುಂಗುರಳನ್ನು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ
ಸೇರಿಸುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ.
ತುಟಿಯ ಚಲನೆ,ಕೈಗಳ ಮಾಟ
ನಗು,ಬೇಸರದ ನೆರಿಗೆಗಳು;
ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಗುೂ ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು,
ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಕುರಿತೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು,
ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರಬೇಕು.
ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಚಪಲವೆನ್ನಿ ಇದನ್ನೂ,
ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವುದೂ.
ನಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಕತ್ತಲಾಯಿತು
ಅವಳು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು
ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು.
ಈಗ ಬಂದ ದಪ್ಪ ಗಂಡಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬೇಸರ ಬರುವ ಮೊದಲೇ
 ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತೆೇನೆ.
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ?.No comments:

Post a Comment